Vänta barn

Stöd

 

Du som väntar barn, vare sig du bär på barnet, ska bli pappa/förälder, eller väntar på en adoption, kan behöva extra stöd av diverse anledningar under denna tid. Depression under en graviditet är tyvärr inte sällsynt och att få stöd och hjälp försvåras ofta då depression fortfarande är så tabubelagt i vårt samhälle.

 

Depressionen kan påverka både bara mamman som bär på barnet, och även barnet såväl som närstående. Det är viktigt att rätt stöd och hjälp finns till hand. Det finns forskning som pekar på att depression under graviditet är ännu vanligare än postnatal depression. Som tur är talar man idag i mödravården mer och mer om depression under och efter graviditeten. Folkhälsoguiden skriver i ett dokument "Att bli sedd och bekräftad i den situation blivande modern befinner sig i är en viktig del i det tidiga stödet. Ett sätt att erbjuda stöd är att använda EDS-formuläret.". Se länkar för mer information.

 

GEMENSKAP

Att känna att man har stöd från sin omgivning kan vara det mest nödvändiga under graviditeten. Att dela sin oro och glädje med andra som bryr sig om en , eller som varit i samma sits, kan vara ovärderligt. För blivande föräldrar som är ensamstående, finns det organisationer och grupper som specifikt kan erbjuda information och gemenskap som underlättar. Sveriges Makalösa Föräldrar är en rikstäckande intresseorganisation för ensamstående föräldrar. I denna kategori ingår ombildade familjer, personer som blivit föräldrar igenom insemination, heltidsensamstående, umgängesföräldrar och alla typer av stjärnfamiljer som man kan tänka sig. Kontakta gärna Makalösa Föräldrar eller besök vår hemsida för att hitta en lokalförening eller familjenätverk nära dig. Vi är även väldigt aktiva på Facebook.

 

STÖD OCH HJÄLP

För dig som känner att du behöver hjälp och stöd omgående som förälder eller blivande förälder finns Föreningen Psykisk Hälsa som även har en stödlinje för föräldrar.

STÖDLINJE FÖR FÖRÄLDRAR : 020 - 85 20 20 www.foraldratelefonen.se Måndag - Fredag 10-14

BRIS Vuxentelefon (Vuxna som behöver prata om barn): 077- 150 50 50 Måndag - Fredag 10-13 www.bris.se

Rädda Barnens Föräldratelefon: 020-786 786 Måndag- Fredag 18-21, Lördag 13-16 Rädda Barnen

Nationella Hjälplinjen: 020 22 00 60 Alla dagar 13-22 www.hjalplinjen.se

 

Vårdguiden har bra länkar till olika stödlinjer och råd om när man bör vända sig till dessa.

Sveriges Makalösa Föräldrar är en organisation av och för ensamföräldrar. Organisationens syfte är att skapa gemenskap och opinion kring frågor som specifikt rör ensamstående föräldrar. Om du väntar barn och är ensamstående eller vet om att du kommer att bli ensamstående kan du söka stöd och råd från andra som är eller har varit i liknande situation. Besök www.makalosa.org. Vi vet att föraldraskap är någåt fantastiskt och vill att alla våra barn ska få samma möjligheter till en trygg samvaro, i kärnfamilj som stjärnfamilj.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se