Vänta barn

Anmälan om graviditet

 

När du ska vara föräldrarledig från arbetet anmäler du detta senast två månader innan datumet till din arbetsgivare. Då anmäler du även hur länge du hade tänkt dig vara föräldraledig.

Du anmäler även detta för att få föräldrarförsäkring. Nedan länkar har mer information.

 

Partnern har rätt att ta ut tio dagar ledighet i samband med barnets ankomst,

DISKRIMINERING

Om man blir diskriminerad på arbetsplatsen som följd av att man blir gravid ska man genast vända sig till Diskriminerings Ombudsmannen (DO)

Det finns ett antal fall som kommit till granskning, läs om förlikningar och domar här

Diskrimineringsombudsmannen arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder - du kan läsa mer på deras hemsida www.do.se

 

ATT TÄNKA PÅ!

  • Om du har fast anställning får du enligt lag inte sparkas pga din graviditet. Kontakta facket om du tror att det skulle vara så! Du får inte heller berövas en bättre tjänst eller titel på samma grunder. Om du arbetar på provtid så kan företaget välja att inte ge dig vidare anställning, men förhoppningsvis blir fler och fler företag mer ansvarsfulla och medvetna om disriminering och erbjuder samma tjänst oavsett din graviditet.

 

  • Du är inte skyldig att berätta att du är, eller har planer på att bli gravid om du går på arbetsintevju. Arbetsgivare får inte missgynna personer pga graviditiet.
  • En arbetsgivare får fråga om du är gravid, men du har rätt att inte svara på frågan.
  • Du måste berätta att du tänker ta ut föräldraledighet minst två månader innan för att arbetsgivaren ska kunna hitta en vikarie.

 

 

Sveriges Makalösa Föräldrar är en organisation av och för ensamföräldrar. Organisationens syfte är att skapa gemenskap och opinion kring frågor som specifikt rör ensamstående föräldrar. Om du väntar barn och är ensamstående eller vet om att du kommer att bli ensamstående kan du söka stöd och råd från andra som är eller har varit i liknande situation. Besök www.makalosa.org. Vi vet att föraldraskap är någåt fantastiskt och vill att alla våra barn ska få samma möjligheter till en trygg samvaro, i kärnfamilj som stjärnfamilj.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se