Våld i nära relationer

Stöd och hjälp

 

Våld i hemmet är inte nödvändigtvis enbart fysiskt: Det kan också vara psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt. Vad det handlar om är upprepat beteende av kontrollerande natur som sker inom hemmet. Det typiska är att en man är våldsam mot sin partner, men det finns fler former av våld i hemmet. Ibland är det mannen som är offret och ibland sker det inom homosexuella relationer. Ibland är det föräldrar som misshandlas av sina barn. All sorts våld i hemmet och i nära relationer är oacceptabelt. Rätt stöd och hjälp ska sökas omedelbart.

 

Våld i hemmet ägen tyvärr även rum när kvinnor är gravida, när barn är små och under förutsättningar där individer är som mest utsatta. Det är en alltför vanlig händelse som ofta inte rapporteras för att det äger rum familjens "mest privata sfär".

 

Kvinnofridslinjen gratis dygnet runt på telefon 020-50 50 50 (numret visas inte på telefonräkningen). I ett akut läge ska du ringa polisen på telefon 112.

BRIS -

 

LÄNKAR

 

Sveriges Makalösa Föräldrar vill bidra till ett samhälle där ensamföräldrar och deras barn lever under samma förutsättningar som kärnfamiljen. Vi arbetar för ett mer jämställt samhälle där män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och där barnperspektivet får ta fokus. Barn och vuxna måste få leva ett liv utan våld och hot.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se