Anmälan

 

Du kan kontakta Polisen för att få stöd och hjälp när du blivit utsatt för ett brott i en nära relation.

 

Uppsök närmaste polisstation eller ring 114 14. Är det akut eller pågående ring 112. Polisen tar upp en anmälan, men kan även svara på frågor och hänvisa dig vidare till en hjälporganisation.

 

 

Sveriges Makalösa Föräldrar vill bidra till ett samhälle där ensamföräldrar och deras barn lever under samma förutsättningar som kärnfamiljen. Vi arbetar för ett mer jämställt samhälle där män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och där barnperspektivet får ta fokus. Barn och vuxna måste få leva ett liv utan våld och hot.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se