Separation

Tips och råd

 

En separation kan kännas både som en befrielse som en tung börda med mycket känslor och praktiska svårigheter. Dock finns det en hel del tips och råd för dig som planerar att separera eller går igenom en separation just nu. För alla par som separerar kommer privatekononomin att påverkas på ett eller annat sätt. På denna hemsida (www.foraldrakoll.se) kan du hitta en hel del information om privatekonomi som kan gynna dig som ensamförälder.

 

För er som bor i bostadsrätt eller villa har tidningen Villaägarna sammanfattat en del tips som kan vara värda att se över för att du ska ha råd att bo kvar (länken leder till Makalösa Föräldrars hemsida)

 

Sök dig till andra som vet hur det kan vara att gå igenom en separation. www.skilsmassa.se samt www.skilsmassa.com båda syftar till att ge stöd och information till personer som ligger i skilsmässa eller vill gå vidare efter en skilsmässa. Organisationer som Sveriges Makalösa Föräldrar och Enastående Föräldrar (Göteborg) anordnar grupper och nätverk för föräldrar som går igenom en separation eller har gått igenom en separation. Makalösa Föräldrar anordnar även självhjälpsgrupper som en grupp individer kan starta.

 

Vårdnadsfred är en viktig del av hur man kan gå vidare som föräldrar till era undebara barn. Besök gärna www.vardnadsfred.se för tips och råd

 

Det är som vanligt värt att vända sig till flera personer för råd, detta gäller speciellt om du har kontakt med myndigheter.

Sveriges Makalösa Föräldrar vill bidra till ett samhälle där ensamföräldrar och deras barn lever under samma förutsättningar som kärnfamiljen. Vi arbetar för ett mer jämställt samhälle där män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och där barnperspektivet får ta fokus.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se