Separation

Juridisk rådgivning

 

SKILSMÄSSA

Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör. Du kan söka efter rätt domstol här.

För att få vägledning kan du läsa mer på Sveriges Domstolars hemsida.

 

RÄTTSHJÄLP

När du hamnar i en tvist som du och din motpart inte kan lösa själva, vänder du dig till ett juridiskt ombud (advokat eller jurist) i närheten där du bor för att boka tid för rådgivning enligt rättshjälpslagen. Du kan söka efter en advokat på internet, gula sidorna eller Advokatsamfundets hemsida. Känner du någon som har gått igenom en skilsmässa som hade bra rättshjälp kan du be att kontakta deras företrädare.

 

Medlemmar av Sveriges Makalösa Föräldrar erbjuds en timmes gratis juridisk rådgivning. Medlemmar kontaktar riksorganisationens kansli för mer information.

 

Sveriges Makalösa Föräldrar vill bidra till ett samhälle där ensamföräldrar och deras barn lever under samma förutsättningar som kärnfamiljen. Vi arbetar för ett mer jämställt samhälle där män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och där barnperspektivet får ta fokus.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se