Privatekonomi

Verktyg

Med verktyg menar vi olika metoder och material som man kan använda för att få bättre översikt/kontroll på sin privatekonomi. Man behöver ju faktiskt inte återuppfinna hjulet flertal gånger. Därför vill vi dela med oss av de verktyg som andra organisationer/myndigheter/företag använder sig av. Nedan kan du ladda ner material och bli hänvisad till olika verktyg som kan komma till nytta.

 

Sveriges Makalösa Föräldrar bedriver verksamhet och frågor som direkt berör ensamföräldrars privatekonomi och även samboende föräldrars privatekonomi. SMF arbetar med opinionsbilding såväl som projekt och kurser mot yrkesverskamma och föräldrar för att förbättra möjligheter för- eller bibehålla - en god privatekonomi.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se