Privatekonomi

Underhållsstöd

 

Underhållstöd betalas ut av staten (Försäkringskassan) till en förälder som är vårdnadshavare och bor ensam med barnet (dvs. barnet är folkbokförd på samma address), om den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag eller betalar ett belopp som understiger 1273 kr per månad. Den förälder som inte bor med barnet får, utifrån inkomsten, betala tillbaka samhällets kostnader för underhållstödet till Försäkringskassan.

 

Utbetalning av underhållstöd betalas ut i förskott, dvs underhållstödet för februari betalas ut i januari.

 

Förlängd underhållstöd kan betalas ut till och men juni det år man fyller 20 år.

 

Mer information om underhållsstöd;

 

Underhållsbidrag

 

När föräldrarna kommer övernens om en summa som den ena ska betala den andra - heter detta underhållsbidrag. Men även i fall där föräldrarna är oeniga om beloppet kan domstol besluta vad är en rimlig summa för underhållsbidraget. Avdrag kan göras för umgängeskostnader och undehållsbidrag är indexreglerade. Underhållsbidraget måste krävas ut inom fem år. För mer ingående information om bidraget läs mer på Sveriges Domstolar, Försäkringskassan, Kronofogden och Advokatsamfundets webplatser.

 

Fler länkar till information om underhållsbidrag:

 

Sveriges Makalösa Föräldrar bedriver verksamhet och frågor som direkt berör ensamföräldrars privatekonomi och även samboende föräldrars privatekonomi. SMF arbetar med opinionsbilding såväl som projekt och kurser mot yrkesverskamma och föräldrar för att förbättra möjligheter för- eller bibehålla - en god privatekonomi.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se