Privatekonomi

Stöd och bidrag

Många har vid något tillfälle i sitt liv behövt vända sig till en familjemedlem, bekant eller myndighet/organisation för att få extra stöd eller lån för att betala en räkning. Det finns ingen anledning att känna skam inför detta. Det är ibland en del av livet, och kan bero på en hel rad faktorer som vi kan eller inte kan kontrollera. Som ensamstående förälder kan det ekonomiska ansvaret kännas extra tung och därför kan det vara värt att veta vilken slags stöd man kan söka, samt vilka bidrag man är berättigad till.

 

BIDRAG

Bidrag är...

 

STÖD

Till stöd kan man räkna försörjningsstöd och även stipendier och annan ekonomisk eller icke-ekonomisk stöd som hjälper att förbättra eller bibehålla en tryggare privatekonomi.

Sveriges Makalösa Föräldrar bedriver verksamhet och frågor som direkt berör ensamföräldrars privatekonomi och även samboende föräldrars privatekonomi. SMF arbetar med opinionsbilding såväl som projekt och kurser mot yrkesverskamma och föräldrar för att förbättra möjligheter för- eller bibehålla - en god privatekonomi.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se