Privatekonomi

Stipendier

Det finns ett stort antal stipedier tillgängliga som många föräldrar inte hittar till, eller som man helt enkelt kan tycka är lite väl krävande i ansökningsfasen. De flesta stadsbibliotek har den stora fondboken...

 

Numera finns det även möjlighet att söka efter rätt typ av stipendier elektroniskt. Detta gör man med hjälp av sitt lånekort från biblioteket.

Sveriges Makalösa Föräldrar bedriver verksamhet och frågor som direkt berör ensamföräldrars privatekonomi och även samboende föräldrars privatekonomi. SMF arbetar med opinionsbilding såväl som projekt och kurser mot yrkesverskamma och föräldrar för att förbättra möjligheter för- eller bibehålla - en god privatekonomi.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se