Privatekonomi

Sparande

I Sverige är det rätt så dyrt att tjäna pengar men relativt billigt att spara pengar. Därför kan sparande spela en stor roll i en familj där man har möjligheter att spara pengar för framtiden.

 

Sparande som inte innebär att man placerar pengar i konton eller fonder innebär att man skär ner på utgifter. Det vill säga, man sparar på inköp, genom att handla mindre eller handla billigare.

Sveriges Makalösa Föräldrar bedriver verksamhet och frågor som direkt berör ensamföräldrars privatekonomi och även samboende föräldrars privatekonomi. SMF arbetar med opinionsbilding såväl som projekt och kurser mot yrkesverskamma och föräldrar för att förbättra möjligheter för- eller bibehålla - en god privatekonomi.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se