Privatekonomi

Föräldrapenning

Föräldrapenning är pengar som försäkringskassan betalar ut till föräldrar som tar ut föräldraledighet. Försäkringskassan har information om föräldrapenning på deras hemsida där man även kan logga in med sin Bank ID och ansöka elektroniskt om föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/barnet_fott/foraldrapenning

 

Man har i regel rätt till 480 dagar med föräldrapenning per barn. Nivån på ersättningen beror på föräldrarnas/förälderns tidigare inkomst (om han/hon/hen arbetat i Sverige).

 

I samband med barnets födelse kan du som nybliven pappa eller barnets andra förälder få tio extra dagar med ersättning i form av tillfällig föräldrapenning. Detta gäller även pappan eller medföljande vid adoption.

 

Från den 1 januari 2012 kan båda föräldrarna under 30 dagar ta ut föräldrapenning samtidigt för sitt barn, i alla fall under barnets första år. De nuvarande 10 pappadagarna finns kvar; de 30 dagarna ligger alltså utanför dem. Läs mer på Försäkringskassan.

 

PS!

 

  • Det är viktigt att komma ihåg att de personer som arbetat i andra EU länder enbart kan tillgodoräkna sig TIDEN, och INTE den inkomstnivå de erhållit i tjänst. Det vill säga, man har i regel rätt till 180 kr per dag i föräldrapenning (lägsta nivå).

 

  • Föräldrapenning betalas ut enbart till förälder som har vårdnaden av barnet eller om den personen väljer att överlåta en föräldraledighet (dagar) till den andra föräldern (om gemensam vårdnad inte är aktuellt).

 

 

Sveriges Makalösa Föräldrar bedriver verksamhet och frågor som direkt berör ensamföräldrars privatekonomi och även samboende föräldrars privatekonomi. SMF arbetar med opinionsbilding såväl som projekt och kurser mot yrkesverskamma och föräldrar för att förbättra möjligheter för- eller bibehålla - en god privatekonomi.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se