Föräldrars hälsa

Tandvård

 

Tandvård är väldigt viktigt, har man ont i tänderna så är det svårt att fokusera på något annat. Tandvård upplevs av många som en stor kostnad och kan hamna ii skymundan.

Folktandvården har numera bra system för att alla ska ha råd att gå till tandläkare och en del bekostas av Försäkringskassan.

Information om Frisktandvård - regelbunden tandvård till fast pris - finns på Folktandvårdens hemsida. Du kan även vända dig direkt till din mottagning.

 

HÖGKOSTNADSSKYDD

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till din tandläkare, du behöver alltså inte själv göra något för att ta del av skyddet.

 

Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för

50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor

85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Om tandläkaren skulle ha tagit ut ett högre pris än referenspriset för någon åtgärd som ingick i behandlingen hade din kostnad blivit högre.

 

LÄNKAR

 

 

Sveriges Makalösa Föräldrar är en organisation av och för ensamföräldrar. Organisationens syfte är att skapa gemenskap och opinion kring frågor som specifikt rör ensamstående föräldrar. Om du väntar barn och är ensamstående eller vet om att du kommer att bli ensamstående kan du söka stöd och råd från andra som är eller har varit i liknande situation. Besök www.makalosa.org. Vi vet att föraldraskap är någåt fantastiskt och vill att alla våra barn ska få samma möjligheter till en trygg samvaro, i kärnfamilj som stjärnfamilj.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se