Barns hälsa

Tandvård

 

Alla barn och ungdomar får regelbunden, fullständig tandvård utan kostnad till och med det år de fyller 19 år. Från tre års ålder får barn och ungdomar erbjudande om att komma till tandläkare minst vartannat år. Tandläkaren avgör hur ofta barnet behöver komma. På Vårdguiden kan du läsa mer om denna rättighet.

Du väljer själv om du vill att ditt barn ska gå till Folktandvården, till en privat tandläkare eller till Karolinska Institutet, Tandläkarhögskolan.

Om du vill anlita en privatpraktiserande tandläkare för dina barn, fråga då hos din lokala folktandvård vad som gäller. När du sedan vänder dig till privattandläkaren krävs ett tandvårdsbevis, som utfärdas av tandvårdsstaben på landstinget. Det går att byta tandläkare när som helst. Tala alltid om för den nya tandläkaren att ditt barn har varit hos en annan tandläkare tidigare.

 

Hitta en tandläkare genom Vårdguiden eller läs mer på Tandvårdsguiden

 

SPECIALTANDVÅRD

Specialtanvård kan man uppsöka efter att man har fått en remiss från sin allmäntandläkare. Detta kan till exempel behövas vid tandreglering, etc.

EXTRA FÖRSÄKRING FÖR TANDVÅRD

Trost att tandvård är gratis för barn under 20 år väljer många föräldrar att teckna specifik barnförsäkring som även försäkrar barnet vid fall som skadar hens tänder. För att få koll på, och för att jämföra olika försäkringar kan du vända till till Konsumenternas.se för oberoende råd och hjälp.

 

AKUT TANDVÅRD

Om ditt barn har ramlat allvarligt och slagit i käke och tänder kontakta akuttandvården. Du kan ringa sjukvårdsupplysningen genom att ringa 1177. Du får efter en bedomning tid för undersökning och barnets käke kan undersökas och röntgas vid behov för att se om bestående skador har uppstått. Innan du får komma till akuttanvården rekomenderas du ofta att ge smärtsillande och att lindra blödningen med en isbit eller glass. Ge barnet flytande föda så att hen inte behöver skada tänderna och käke mer med hårdtuggad mat, kex, äpplen. Fråga alltid sjukvårdsupplysningen om du är osäker på vad du ska göra. Efter fallet kan det vara bra att anmäla olyckan till barnets försäkringsbolag. Du kan även anmäla olyckor som inte leder till akuttandvård men som kan ha skadat tandanlagen.

 

OM DITT BARN HAR RÅKAT UT FÖR ALLVARLIG OCH LIVSHOTANDE SKADA - RING 112!

 

Sveriges Makalösa Föräldrar är en organisation av och för ensamföräldrar. Organisationens syfte är att skapa gemenskap och opinion kring frågor som specifikt rör ensamstående föräldrar. Om du väntar barn och är ensamstående eller vet om att du kommer att bli ensamstående kan du söka stöd och råd från andra som är eller har varit i liknande situation. Besök www.makalosa.org. Vi vet att föraldraskap är någåt fantastiskt och vill att alla våra barn ska få samma möjligheter till en trygg samvaro, i kärnfamilj som stjärnfamilj.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se