Barns hälsa

Barnhälsovård

 

Från det att barnet kommer till världen har vi i Sverige ett system för att se till att barn ska få den hälsovård de behöver. Barnavårdscentralen, BVC, ansvarar för kontroller av nyfödda, ger råd om frågor som rör barnets utveckling och utför de kontroller och en del av vaccinen som barnet behöver under sin uppväxt. Om ditt barn blir sjukt och är under ett år kontaktar du BVC, om barnet är över ett år bör du ta kontakt med vårdcentralen.

Om du inte är nöjd med din BVC kan du byta till en annan närliggande BVC genom att fylla i en blankett.

 

Barn till odokumenterade flyktingar kan vända sig till organisationer som specifikt arbetar med frågan, om dessa barn nekas tillgång till barnavård.

 

 

VEM HAR ANSVARET ATT UPPSÖKA VÅRD?

Vårdnadshavarna har en skyldighet att ge barnet omsorg, trygghet och god fostran. Det innebär bland annat att vårdnadshavarna har ansvar för att söka den vård och behandling som barnet kan behöva.

 

Grundprincipen är att båda vårdnadshavarna ska samtycka till den utredning, vård och behandling som barnet erbjuds. I akuta situationer eller mindre viktiga frågor kan det räcka med den ena vårdnadshavarens samtycke. I situationer med allvarlig risk för barnets liv, hälsa eller utveckling behöver vårdpersonalen inte ha något samtycke från vårdnadshavarna.

 

Om vårdnadshavarna sällan eller aldrig kommer överens angående barnets vård kan ibland den enda lösningen vara att en av föräldrarna ges ensam vårdnad.

 

Om barnet kan ta till sig information och överblicka konsekvenserna av sitt beslut kan barnet själv bestämma över vården som erbjuds. I de fall barnet anses kunna göra det behöver sjukvården inte fråga efter vårdnadshavarna samtycke. Det kan till exempel gälla en tonåring som vill göra abort eller gå i samtalsbehandling. Det är den ansvariga vårdpersonalen som avgör om den unge är tillräckligt mogen för att bestämma själv. (Källa www.1177.se)

 

HÖGKOSTNADSSKYDD

Barn och ungdomar som är under 18 år och tillhör samma familj (man ska vara folkbokförd på samma address) har ett gemensamt högkostnadsskydd. Det betyder att avgifterna för alla barn i din familj räknas under ett och samma frikort. Läs mer på Vårdguiden

Sveriges Makalösa Föräldrar är en organisation av och för ensamföräldrar. Organisationens syfte är att skapa gemenskap och opinion kring frågor som specifikt rör ensamstående föräldrar. Om du väntar barn och är ensamstående eller vet om att du kommer att bli ensamstående kan du söka stöd och råd från andra som är eller har varit i liknande situation. Besök www.makalosa.org. Vi vet att föraldraskap är någåt fantastiskt och vill att alla våra barn ska få samma möjligheter till en trygg samvaro, i kärnfamilj som stjärnfamilj.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se