Barnets ankomst

Stöd

 

Efter barnets ankomst är det inte alltid som man som förälder känner enbart lycka och rus. Många känner av sömlösheten, kraven och en känsla av att vara otillräcklig. Många lider av postnatal depression. Nästan var åttånde nybliven mamma drabbas av depression efter förlossningen. Så om detta har drabbat dig ska du veta att det inte är något fel på dig som person. Våga söka stöd och var ärlig med dig själv om detta.

 

Men det är inte bara personer som lider av postnatal depression som kan känna ett stort behov av lite stöd. Beroende på vilket stöd man har runt sig eller till vilken grad man känner att de kan tillgodose ens behov finns det diverse organisationer som man kan ringa eller kontakta per email eller gå och besöka. Nedan länkar visar vägen till en del av dessa organisationer:

 

ENSAMSTÅENDE FÖRÄLDRAR

I Sverige har var fjärde barn separerade föräldrar. Ändå kan det kännas som samhället inte riktigt följt med och anpassat sig för denna verklighet. Stjärnfamiljer måste uppskattas lika mycket som kärnfamiljen. Att man separerar kan ha många anledningar, och både separationen, såväl som alla krav man har på sig som heltidsensamstående, eller de rättigheter man känner att man tas ifrån om man inte har gemensam vårdnad, etc. gör att man lätt kan känna sig i behov av mer stöd och råd än samboende föräldrar. Det finns nätverk och grupper på Facebook som kan diskutera problematik och ger stöd, och det finns även organisationer som Makalösa Föräldrar och Enastående Föräldrar (Göteborg) som kan erbjuda mycket hjälp och gemenskap.

 

GEMENSKAP

Då det inte är ovanligt med postnatal depression finns det många som har varit i detta tillstånd, som vill erbjuda sitt stöd och dela med sig av sina erfarenheter själv. Bla. kan man läsa bloggar som Helande hand

 

STÖDLINJE FÖR FÖRÄLDRAR : 020 - 85 20 20 www.foraldratelefonen.se Måndag - Fredag 10-14

BRIS Vuxentelefon (Vuxna som behöver prata om barn): 077- 150 50 50 Måndag - Fredag 10-13 www.bris.se

Rädda Barnens Föräldratelefon: 020-786 786 Måndag- Fredag 18-21, Lördag 13-16 Rädda Barnen

Nationella Hjälplinjen: 020 22 00 60 Alla dagar 13-22 www.hjalplinjen.se

 

Vårdguiden har bra länkar till olika stödlinjer och råd om när man bör vända sig till dessa.

 

ARTIKLAR OCH INFORMATION OM POSTNATAL DEPRESSION

 

 

FÖRÄLDRAR SOM MIST ETT BARN

Att mista ett barn är en ofattbar sorg. FEBE är ett nätverk för föräldrar som mist ett barn och finns representerad över hela landet.

 

Spädbarnsfondens uppgift är att arbeta för en bättre vård och livssituation för dem som mister ett litet barn före födelsen eller under barnets första levnadsår.

 

 

 

Sveriges Makalösa Föräldrar är en organisation av och för ensamföräldrar. Organisationens syfte är att skapa gemenskap och opinion kring frågor som specifikt rör ensamstående föräldrar. Om du väntar barn och är ensamstående eller vet om att du kommer att bli ensamstående kan du söka stöd och råd från andra som är eller har varit i liknande situation. Besök www.makalosa.org. Vi vet att föraldraskap är någåt fantastiskt och vill att alla våra barn ska få samma möjligheter till en trygg samvaro, i kärnfamilj som stjärnfamilj.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se