Barnets ankomst/Barns Hälsa

Omskärelse av pojkar

Omskärelse av pojkbarn är en utbredd praxis i världen. Varför man omskär pojkar kan ha både historisk, religiös, hygienisk som medicinsk förklaring. Detta kallas även "manlig omskärelse". Åldern på barnet kan variera mycket, från en vecka till vuxen ålder och det finns även olika metoder för att omskära pojkar, som mycket beror på vilken ålder man befinner sig i när man blir omskuren. Ingreppen har dock gemensamt att man avlägsnar helt eller delvis förhuden på penis.

 

Om du som förälder funderar på att omskära ditt barn, och vill veta mer om ingreppet, lagen och argument emot och för detta ingrepp, finns det mycket material att läsa. Viktigaste är att du inte känner dig pressad från något håll, utan får den information och helst en konsultation med en legitimerad kirurg/läkare som kan besvara dina/era frågor och bidra till att ni tar ett väl underbyggt beslut.

 

Den svenska lagen uttrycker sammanfattningsvis att en omskärelse av en pojke måste: a) smärtlinding ges till pojken, b) ingreppet utföras av en legitimerad läkare eller en person med särskilld tillstånd att utföra ingreppet 3) vårdnadshavare måste ge sitt tillstånd och detta får inte göras mot pojkens vilja. Läs den utförliga lagtexten här.

 

WHO - Världshälsoorganisationens /World Health Organisation's rekomendationer

WHO rekommenderar frivillig manlig omskärelse i tretton länder med hög HIV prevalens efter att klinisk forskning visat att en man som är omskuren kan minska risken för virusöverföring (från en kvinna som lever med hiv till en man) med 60% i heterosexuell samlag. En medicin till exempel ska vara minst 40% effektiv innan den kan introduceras för marknaden. Därför kan omskärelse vara en viktig metod för att hindra överföring av könssjukdomar, dock innefattar preventiva insatser samtliga metoder för säkrare sex, och ger inte bara falsk hopp om att man är risk-fri om man är omskuren. Då detta anses som en strategi för länder med hög HIV prevalence förekommer inte rekommendationen i t.ex. Sverige. Dock förstår många med klinisk utbidlning varför lagen om manlig omskärelse finns och till vilken syfte. Andra intressenter tar avstånd från manlig omskärelse. För mer information och länkar se LÄNKAR.

 

Att tänka på/ Tips!

  • Det är du/ni som vårdnadshavare som ser efter er sons hälsa och bör därför inte pressas till att utföra ingreppet och inte heller utsättas för "påhopp" om du/ni väljer en säker metod hos en legitimerad professionell person, efter att fått rätt information och råd. Det är inte en kriminell handling i Sverige att omskära pojkar. Rätten till ingreppet står i svensk lag. Föräldrar bör se till att man är informerad och mår om barnets bästa.
  • Om du/ni tror att ni fått fel råd, anmäl detta.
  • Ta reda på de olika metoderna och tala gärna med kirurgen om dessa. Varje person har olika förutsättningar att genomgå omskärelse och en utbildad läkare måste undersöka pojken för att avgöra vilken metod som passar eller inte. Väldigt små barn (dvs under 6 månader) t.ex. rekommenderas PlastiBell metoden som fungerar lite på liknande sätt som när man avlägsnar navelstumpen.
  • Tveka inte att prata med andra föräldrar om vilken klinik/sjukhus de gick till - det är det bästa sättat att fylla på informationen från myndigheter och organisationer.

 

Sveriges Makalösa Föräldrar tar inte ställning för eller emot manlig omskärelse utan har inkluderat denna sida på www.foraldrakoll.se då vi är medvetna om föräldrars olika val. Det sidan syftar till, är att möjliggöra en bredare tillgång till kunskap och information som kan tillgodose de behov olika familjer kan ha gällande fakta,valmöjligheter och diskussion.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se