Barnets ankomst

Namnlagen

 

Den svenska namnlagen (1982:670) är en svensk lag som beskriver på vilket sätt en person kan få ett efternamn eller förlora rätten till ett efternamn. Den beskriver vilka skyldigheter samt rättigheter vårdnadshavare har när det gäller registrering av ett barns namn.

 

Efter barnets ankomst har föräldrarna tre månader på sig att registrera barnets förnamn och i vissa fall efternamn. Skatteverket registrera namn och utfärdar även ett personnummer för barnet.

 

Om du är svensk medborgare och får barn utomlands kontaktar du närmaste ambassad eller konsulat för mer information samt handlingar för registrering av medborgarskap och namn.

 

I den svenska namnlagen finns det tre "typer" av namn;

  1. Förnamn
  2. Mellannamn
  3. Efternamn

 

EFTERNAMN OCH MELLANNAMN

 

Barn till gifta föräldrar, eller föräldrar med samma efternamn får detta efternamn.

 

Om föräldrarna inte är gifta eller bär samma efternamn får barnet det efternamnet som anmäls till Skatteverket inom tre månader efter barnets födsel.

Om föräldrarna i fråga har ett eller flera barn som de har vårdnaden av tillsammans, får barnet samma efternamn som det syskonet som föddes sist.

 

Om föräldrarna inte bär samma efternamn och om inga andra syskon finns, samt ingen särskilld avvikelse anmäls, registreras barnet med mammas efternamn.

Fastställs inte faderskapet inom tre månader efter födelsen, anses barnet genom födelsen ha förvärvat moderns efternamn. Lag (2012:66).

 

VIKTIGT!

I Svensk lag är det för närvarande inte möjligt att ha ett dubbelnamn med båda föräldrars namn. Ex. "Anderson-Hussain". Ett av föräldrarnas efternamn registreras då som mellannamn. Om barnet har ett dubbelnamn i ett pass från ett annat land, spelar detta ingen roll. Man kan alltså ha ett pass från Storbritannien med efternament "Anderson-Hussain", men i det svenska passet har man Anderson som mellannamn och Hussain som efternamn.

 

Om en förälder gifter om sig med en person som inte är förälder till barnet, får barnet bära dennes efternamn som mellannamn bara om personen ger sitt medgivande.

 

 

Sveriges Makalösa Föräldrar är en organisation av och för ensamföräldrar. Organisationens syfte är att skapa gemenskap och opinion kring frågor som specifikt rör ensamstående föräldrar. Om du väntar barn och är ensamstående eller vet om att du kommer att bli ensamstående kan du söka stöd och råd från andra som är eller har varit i liknande situation. Besök www.makalosa.org. Vi vet att föraldraskap är någåt fantastiskt och vill att alla våra barn ska få samma möjligheter till en trygg samvaro, i kärnfamilj som stjärnfamilj.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se