Arbete och skola

Pension

Pension är en försäkring för framtida förmån.

I Sverige har man rätt att ta ut allmän pension från 61 års ålder, dock har man rätt att arbeta fram till 67 års ålder innan man väljer att ta ut allmän pension. Man kan även börja ta ut pension men sedan återgå till arbete för att senare ta ut pension igen. Pensionsåldern är relativt flexibel idag och vissa yrkesgrupper går i pension tidigare/senare än andra.

 

Pensionssparande kan delas in i tre grupper:

 

  1. Allmän pension (statlig)
  2. Tjänstepension (också kallad avtalspension)
  3. Privat pension (personlig pensionsparande)

 

 

Pensionsmyndigheten har mycket information om hur pension i dess olika former fungerar.

 

För att räkna ut hur mycket du kommer att få i pension besök www.minpension.se eller www.pensionsmyndigheten.se

 

HUR PÅVERKAR FÖRÄLDRALEDIGHET PENSIONEN

Många års studier och deltidsarbete påverkar din pension. Men påverkar föräldraledigheten din pension?

Enkelt uttryckt, JA, föräldraledighet påverkar pensionen. Därför är det viktigt att ta reda på hur och hitta strategier att förminska förlust av pension genom sparande eller andra åtgärder.

 

Pensionsmyndigheterna har viktig information om hur små barn ger rätt till pension. Besök gärna deras sida för mer utförlig information.

Så länge du har barn under fyra år får du extra pension. I allafall om du inte nått högsta inkomstnivån som ger pension. Du kan bara få pensionsrätt för barnför ett barn i taget. Är du adoptivförälder kan du få pensionsrätt för barnår de första fyra åren som du har haft barnet i din vård, som längst till det år barnet fyller tio år.

Den förälder som tjänar minst under respektive år får automatiskt pensionsrätten för barnår detta år.

 

Samboende föräldrar kan ta åtgärder för en rättvisare pension i framtiden - läs artikel på Alltomspara

 

Allmän pension

I den allmänna pensionen får du pension om du har föräldrapenning. Den räknas med andra ord som pensionsgrundande inkomst, precis som vanlig lön.

Du har också rätt till så kallade "barnår". Det ger en extrapension under de fyra första åren du har barn.

  • Om din inkomst minskat under barnåren räknas din pension som om du tjänat lika mycket som du gjorde året innan barnet föddes.
  • Om du hade låg eller ingen inkomst året innan barnet föddes räknas din pension som om du tjänat 75 procent av genomsnittslönen i Sverige det året.
  • Om du tjänat lika mycket eller mer året efter barnets födelse som innan, räknas din pension som om du tjänat ett inkomstbasbelopp mer än du faktiskt gjort.

(källa SPP)

 

ARBETE UTOMLANDS

Försäkringskassan har publicerat en skrift om hur din socialförsäkring allmänt påverkas av boende och arbete utomlands. Det är viktigt att komma ihåg att pensionen också påverkas av vart och hur länge du har arbetet i utlandet.

 

Att tänka på!

 

  • Arbeta bara lagligt (eller vitt som det kallas ibland) - oskattade jobb bidrar inte till din pension
  • Ta reda på om du har tjänstepension och hur ditt avtal ser ut - den är lika viktig som allmänna pensionen
  • Ta ut lön om du har eget företag och spara till din egen tjänstepension.

 

MER INFORMATION

 

Sveriges Makalösa Föräldrar är en organisation av och för ensamföräldrar. Organisationens syfte är att skapa gemenskap och opinion kring frågor som specifikt rör ensamstående föräldrar. Om du väntar barn och är ensamstående eller vet om att du kommer att bli ensamstående kan du söka stöd och råd från andra som är eller har varit i liknande situation. Besök www.makalosa.org. Vi vet att föraldraskap är någåt fantastiskt och vill att alla våra barn ska få samma möjligheter till en trygg samvaro, i kärnfamilj som stjärnfamilj.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se