Arbete och skola

Förskola och skola

 

SKOLPLIKT OCH VÅRDNADSHAVARENS ANSVAR

Alla barn i Sverige mellan 7 och 15 år har skolplikt. Det är vårdnadshavarnas ansvar att se till att barnet går i skola. Förskoleverksamhet och förskoleklass, den så kallade sexårsverksamheten, omfattas inte av skolplikten.

 

Vilken förskola barnet ska gå i behöver inte beslutas av vårdnadshavarna gemensamt. Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans kan den som barnet bor varaktigt hos, boendeföräldern, bestämma om barnet ska gå i förskola och i vilken.

 

Valet om barnet ska gå i sexårsverksamhet eller inte, och i vilken skola, måste göras av vårdnadshavarna gemensamt eftersom det har betydelse för den fortsatta skolgången.

 

Vårdnadshavarna ska också gemensamt besluta om var barnet ska gå i skola och bådas underskrifter krävs för barnets val av fördjupningsämnen och språk. Om barnet ska byta skola gäller att vårdnadshavarna är överens om bytet och till vilken skola bytet ska ske. Om barnet har behov av extra stöd i skolan måste vårdnadshavarna vara överens om att barnet ska utredas och vilken typ av stöd som barnet ska få.

 

MER INFORMATION

 

Sveriges Makalösa Föräldrar är en organisation av och för ensamföräldrar. Organisationens syfte är att skapa gemenskap och opinion kring frågor som specifikt rör ensamstående föräldrar. Om du väntar barn och är ensamstående eller vet om att du kommer att bli ensamstående kan du söka stöd och råd från andra som är eller har varit i liknande situation. Besök www.makalosa.org. Vi vet att föraldraskap är någåt fantastiskt och vill att alla våra barn ska få samma möjligheter till en trygg samvaro, i kärnfamilj som stjärnfamilj.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se