Diskriminering

Har du anledning att tro att du disriminerats på grund av ditt föräldraskap på din arbetsplats måste du ta upp detta med arbetsgivare eller tala med Diskriminationsombudsmannen. Talan som förs av Diskrimineringsombudsmannen behandlas som om talan hade förts på egna vägnar av arbetstagaren eller den arbetssökande. Bestämmelserna i lagen om rättegången i arbetstvister om den enskildes ställning i rättegången ska tillämpas också när ombudsmannen för talan. Lag (2008:572).

 

 

Etnisk påbrå

Rasism och främlingsfientlighet i dagens Sverige är påtaglit och ett strukturellt hinder för många att få arbete, att kunna känna sig trygga och att värderas som jämlika. Diskriminering är oacceptabel och om du har blivit utsatt för rasism eller diskriminering p.g.a. din etniska påbrå bör du anmäla detta.

 

Länkar

  • Diskrimineringsombudsmannen
  • UMO

 

Sveriges Makalösa Föräldrar är en organisation av och för ensamföräldrar. Organisationens syfte är att skapa gemenskap och opinion kring frågor som specifikt rör ensamstående föräldrar. Om du väntar barn och är ensamstående eller vet om att du kommer att bli ensamstående kan du söka stöd och råd från andra som är eller har varit i liknande situation. Besök www.makalosa.org. Vi vet att föraldraskap är någåt fantastiskt och vill att alla våra barn ska få samma möjligheter till en trygg samvaro, i kärnfamilj som stjärnfamilj.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se