Arbete och skola

Arbetstid

Föräldraledighetslagen (1995:584)

En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag.

Samma rätt har också en arbetstagare som;

1. utan att vara förälder är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn,

2. har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem,

3. stadigvarande sammanbor med en förälder under förutsättning att arbetstagaren är eller har varit gift med eller har eller har haft barn med denna förälder.

 

Läs hela lagtexten på Notisum

 

FÖRKORTAD ARBETSDAG

Fram till att barnet fyller 8 år eller har avslutat sitt första skolår, har man rätt att gå ned i arbetstid (till 75%). I samband med barnet födelse kan du som nybliven pappa eller barnets andra förälder få tio extra dagar med ersättning i form av tillfällig föräldrapenning. Detta gäller även pappan eller medföljande vid adoption.

Kom ihåg att detta kan komma att påverka din ekonomi och även pension. En del menar att det ofta leder till att kvinnor till större del tar förkortad arbetsdag med konsekvenser för deras ekonomi och framtida försörjning. Båda föräldrarna har rätt att kräva förkortad arbetsdag under samma period.

 

Förkortad arbetstid är något vissa föräldrar väljer. Det gör inte de bättre eller sämre föräldrar, utan rätten till förkortad arbetsdag är ett val som var och en, utifrån sina förutsättningar kan välja.

 

Sveriges Makalösa Föräldrar är en organisation av och för ensamföräldrar. Organisationens syfte är att skapa gemenskap och opinion kring frågor som specifikt rör ensamstående föräldrar. Om du väntar barn och är ensamstående eller vet om att du kommer att bli ensamstående kan du söka stöd och råd från andra som är eller har varit i liknande situation. Besök www.makalosa.org. Vi vet att föraldraskap är någåt fantastiskt och vill att alla våra barn ska få samma möjligheter till en trygg samvaro, i kärnfamilj som stjärnfamilj.

Föräldrakoll.se är en produkt som ägs av Sveriges Makalösa Föräldrar. Informationen på denna hemsida har samlats från diverse källor och syftar till att förse föräldrar (speciellt ensamföräldrar) med relevant information och verktyg för att förbättra eller bibehålla vårdnadsfred, en god privatekonomi och ett hälsosamt familjeliv för stjärnfamiljer - för alla våra barn. Sveriges Makalösa Föräldrar ansvarar inte för information som erfodras av externa källor. Har du synpunkter på innehåll eller tips, hör av dig till admin@foraldrakoll.se